"Kafanın söylediklerini duymakla kalbinden gelen mesajı dinlemek arasındaki farkı öğren. Kafanın konuşması toplumun bir ürünüdür. Kalbinin konuşması sonsuzluktan gelir." Aborjin Öğretisi

“ BÜTÜN TÜRKLER TÜRKMENDİR.”

Yörük Türkmen Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Tombuloğlu, Dolunay Dergi’nin sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.  Batılı ülkelerin ve dünyanın görmezden geldiği Türkmenler ’in durumları ve sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

Türkmenler 1

Nazlı Ülger(N.Ü) Merhaba Sayın Tombuloğlu görüşmeyi kabul ettiğiniz için dergimiz adına teşekkür ederiz. Okuyucunun sizi tanıyabilmesi için kendinizden biraz bahseder misiniz?

Mustafa Tombuloğlu( M.T) Dil, tarih, coğrafya fakültesi mezunuyum, TRT’de program denetçisi olarak çalışıyorum. Yörük Türkmen vakfının başkanlığını yürütmekteyim.

N.Ü Hangi Türkmen aşiretinden geliyorsunuz?

M.T Saçıkaralılar Aşireti. Osmanlı döneminde bizim aşirete 12 mahalle bağlı imiş. Onun içinde çeşitli boylar var: kelebekli, Göğebakanlı, Tomballı. Böyle olanlar birleşip Saçıkaralılar aşireti olmuş. Osmanlı göçen Yörükleri iskân etmeye karar veriyor. Adana Çukurova’ya yerleştiriyor ama yazın orası durulacak gibi değil, dağlara kaçıyorlar. Sonra bizin aşireti 28 gemiyle Kıbrıs’a sürüyorlar. İki gemi Kıbrıs’a çıkıyor. Geri kalanı yolda gemileri ele geçirip dönüyorlar. Toroslara çıkıyorlar, sonra çeşitli illere dağılıyorlar.

N.Ü Vakfınızla ilgili konuşmaya geçmeden önce, Türkiye’de ve Dünya’da yaşayan Türkmenler hakkında bilgi verir misiniz?

M.T… Bu bilgi çok acı. Türkiye’deki Türkmenler kendi halinde yaşayıp gidiyorlar. Ama Dünyada ki Türkmenler perişanlar. Örneğin; Doğu Türkistan’daki Türkmenler. Çin ile Türkmenler arasında büyük gerilim var. Ciddi esaret altındalar bu yüzden kaçanlar oluyor ama kaçarken yok oluyorlar. Biz maalesef yaşananları uzaktan duyuyoruz, üzülüyoruz. Birkaç sene önce de Irak’taki Türkmenler zor durumlar yaşadılar. Vakıf olarak Ankara’da 4000 civarında Telafer Türkmen’ine bakıyoruz. Herkese bakmak çok zor ama Ankara’da Mamak Belediyesinin vermiş olduğu bir depo var. Depoya Türkiye’nin çeşitli, yerlerinden yiyecek, giyecek vb. ihtiyaçlar depolanıyor ve ihtiyacı olan Türkmen ailelere malzeme temin ediliyor. Suriye’de yaşayan Bayır-Bucak Türkmenleri içinde vakıf olarak bir ekip kurduk, ekip başındaki arkadaşımız genellikle Hatay’da kalıyor. Ekip o tarafa geçip, ihtiyaçları tespit edip geri geliyorlar. Türkiye’nin her yerinden yardımsever İnsanlarımızda yardım ediyor. Gelen yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani Dünyadaki Türkmenlerin durumu bu.

N.Ü Doğu Türkistan Türkmenleri olarak ifade ettiniz genel olarak Uygurlar olarak biliriz. Uygurları da Türkmen olarak mı değerlendirdiniz? Dönem ya da boy adı değil mi Türkmen?

M.T Türk’ün hepsi Türkmen, ayrısı gayrısı yok. Boy falan değil sadece Türk işte Türkmen. Ayırmak için böyle söylüyorlar. Şimdi karıştırmaya çalışıyorlar. Yörük diyoruz Türkmen Diyoruz. Hepsi aynı. Türk’ün yerleşik düzene geçenine Türkmen demişler, göçebe olanına Yörük demişler. Hepsinin ana babası bir.  Yerleşik olan Türkmenler ekinle, göçebe olan Yörükler hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yörüklerin cebinde para var, sıkıştıklarında hayvanlarını satıyorlar. Kısmen daha rahatlar.

N.Ü Türkiye’ye geçen Türkmenlerin sayılarını takip edebildiniz mi?

M.T Sayılarını çok takip edemedim, ilk zamanlar Türkiye’ye gelen 4000 civarında Telafer Türkmen’i var. Kerküklüleri bilmiyorum. Telafer Türkmenlerinin bir kısmını Iğdır’a gönderdik, Iğdır’da yaşıyorlar. Suriye’den Türkiye’ye yeni gelen Türkmenlerin sayıları ise binlerce. Osmaniye’de, Hatay’da, Gazi Antep’te Türkmen kampları var. Bunların her biri 5000- 10000 kişilik.  Hatay’a gelip akrabalarının yanında yaşayanlar var, onları takip etmek çok zor. Evlerde 30-40 kişi birlikte kalıyor. Osmaniye’de Gazi Antep’te yaşayan Türkmenler var, onlar geleli epey oldu.

N.Ü Türkmenlerin bir kısmı Türkiye’ye gelmek yerine vatanlarını savunmayı tercih ediyorlar. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

M.T – Telafer gençlerinin bir kısmı geri gitti. Bayır-Bucak Türkmenleri ise ailelerini Türkiye’ye bırakıp savaşmaya gidiyor. Sınır geçişi kolay olduğundan savaşıp geri geliyorlar.

N.Ü Devletten yardım alabildiler mi?

M.T Konuşuluyor, ama yeterli değil. Şu anda Bayır-Bucaklar’a biraz yardım var. Telafer Türkmenlerine çok yardım alamadık. Türkmenlere kamp açılacaktı ancak o kampa Arap ve Kürt grupları alınınca Türkmenler geri geldi. Türkmenler dışında kimse alınmayacaktı, burada öyle anlaşmıştık. Türkmenler çok onurlu, dilenemez, el açamazlar. Onun için daha ayrı yer istiyorlar. Kültürleri, her şeyleri ayrı. Türkmenlerin yoğunluğu Yayladağı, Kilis, Hatay’da çünkü köylerinin çoğu sınırlarda.

N.Ü Sınırlarda sıkıntı yaşıyorlar mı?

M.T Yayladağı’nda sıkıntı yok, karşı taraf tamamen Türkmen. Rahatça gidip geliyorlar. Ancak Kilis, Antep ve Urfa sınırına kadar her türlü terörist var. Yayladağı sınırında IŞİD yok, sıkıntı yok.

N.Ü Vakfınız ne zaman, nasıl kuruldu? Kuruluş amacı neydi?

M.T YörTürk eğitim ve kültür vakfıdır. 1996 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı;  Türk kültürünü unutturmamak, diğer amacımız da eğitim olduğundan, geliri olmayan öğrencilere katkımız olsun istedik. Projeye destek veren kuruluşlar oldu. 100-150 çocuk okutuyorduk, zamanla biraz azaldı ama gücümüzün yettiği kadar okutuyoruz. Ayrıca, dernek, vakıf kurunca daha çok insan birbirini tanıyor, daha çok yaklaşıyor. Bu da kültürün yaşamasını sağlıyor.

“MİLLETİMİZE FAYDAMIZ OLSUN, KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITALIM DİYE VAKIF KURDUK.”

N.Ü Bugüne kadar ne tür etkinlikler yaptınız?

M.T Osmanlı devletini kuranlar Karakeçili Yörük’ü. Onların çalışmalarını çıkardık, paneller düzenledik. Panellerde Türk kültürünü anlattık. Çünkü bir insan tarihine sahip çıkmazsa geleceği olmaz.

Söğüt şenliklerini canlandırdık. Yayla şenlikleri düzenledik. Konya, Antalya, Maraş, Adana, Isparta, Denizli- Kefe’de şölen yaptık. 30000-40000 kişi geliyordu. Dikkat çektiği için ABD elçisi geldi. Bu şenliklerin önemi, insanlar birbirlerini bulup kaynaşıyorlar Örneğin, Konya Akşehir’de adamın biri Kahraman Maraş’ta yaşayan akrabasını anons ettirip bulabiliyor.

Türkmenler2

Amacımız insanlar arasındaki ayrışmaya son verip, birlik oluşturmak, kültürümüzde devamlılık sağlamak. Adam birisine ayrıştırarak Yörük diyor. Hâlbuki kendisi de Yörük. Azerbaycan’a gittim. Oradaki insanlarla o kadar güzel anlaşıyorum ki çünkü köklerimiz bir. Türkmenistan’dan gelen bir arkadaşımı da Toroslarda köye götürdüğümde, birbirlerinin konuşmasını anladılar. Kültürümüzü bilirsek ayrışma daha az olur.

Bizim vakfımız sayesinde, Urfa’da Diyarbakır’da yaşayan kendilerini Kürt zanneden Türkmenler, unuttukları köklerini öğrendiler. Şimdi her sene söğüt şenliklerine geliyorlar. Osmanlı Arşivlerinde herkesin soy kütüğü tutulmuştur.  Bunun dışında Araplaşan Türkmenler var şimdi Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar.

Bu çalışmalarımıza ek olarak, çocuk okutmaya çalışıyoruz yoksul çocuklara yardım ediyoruz, huzurevimiz var. Dünya Yörük Türkmen Birliğini kurmaya çalışıyoruz.

N.Ü Vakfınızın yayın organı olan YörTürk dergisi ile ilgili de bilgi verebilir misiniz?

M.T 1996’dan beri çıkıyor. Cumhuriyet döneminin belki de en uzun soluklu dergisi ve Kültür Bakanlığı Kütüphanelerine en uzun verilen dergi. Dergimizin uzun yaşamasının nedeni siyasi değil kültürel yani birleştirici olması.

N.Ü Dergide en çok hangi konuları işliyorsunuz?

M.T Gelenek ve görenekler, falan aşiretin adetleri neymiş, sofra adabı, giyim, selamlaşma. Kültürel konular. Siyasi konulara yer vermiyoruz.

N.Ü Huzurevinizden bahseder misiniz?

Yörtürk-Huzurevi-ve-yaşlı-bakım-merkezi

M.T Ankara kalkınma ajansı projesi. Günümüzde eskisi gibi geniş aile yok. Aile bireyleri çalışıyorlar, yaşlanana bakamıyorlar. Biz de vakıf olarak yaşlılarımıza bakalım dedik. Projeyi kabul ettiler. Ev kiraladık ve şimdi yaşlılara bakıyoruz. Bir hastane ile anlaştık. Haftanın iki günü gelip kontrol ediyorlar, gündüz ve gece gelen iki hemşire var, 10 kişi çalıştırıyoruz. Böylelikle istihdamda yaratmış olduk. Huzurevinde 38 kişi kalıyor. Ayrıca, Yaşlılarla gençler arasında diyalog kurulmasına aracı olduk.

N.Ü Türk Dünyasına ve Dünyaya mesajınız var mı? Varsa nedir?

M.T Ayrımcılık bitsin, insanlar birlik olsun, barış olsun. Huzurla yaşayalım.

N.Ü Bize bu kapsamlı, uzun söyleşi fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın başarı ile devam etmesini dileriz.

Bunlar ilginizi çekebilir...

1 Response

  1. mine.erkan dedi ki:

    Nazlı hanım, sayın Tombuloglu ile yaptığınız röportaj çok güzel ve aydınlatıcı olmuş, çok teşekkürler

Bir Cevap Yazın