"Kafanın söylediklerini duymakla kalbinden gelen mesajı dinlemek arasındaki farkı öğren. Kafanın konuşması toplumun bir ürünüdür. Kalbinin konuşması sonsuzluktan gelir." Aborjin Öğretisi

Hakkımızda

Ay, dişi ve yaratıcı enerji simgesidir, dergimizin adı: “DOLUNAY”

Bir çizgiyle başlayan aydınlık dolunaya nasıl dönüşüyor ve karanlığın içinden yükselen aydınlığı gösteriyorsa; biz de Ön Türkler’den  başlayan tarih serüveninin olgunlaştırdığı  çağdaş Türk dünyasının aydınlığından  bakacağız ufkun ötesine.. Bunun için alt başlık: “Geleceğe Türk Bakışı”dır.

Kadrosu iki nesil (az da olsa, 3. nesil olarak, annelerimiz de yer alacak) kadınlardan oluşuyor.. Türkiye ağırlıklı olarak Türk dünyasından kadınlar ve kızlarımız yazacak, yönetecek.. Erkek dostlarımız da misafir yazar olarak renk katabileceklerdir.

Hedefimiz; İnsanlık âleminde benzerliklerimiz ve farklılıklarımızla bütün zenginliklerimizin; ülkelerimizde millî birlik ve beraberliğimizin, dünyada ise büyük ailemiz Türk dünyasının güçlü olmasına katkıda bulunmak ve bunun için ufkun ötesini görmeye ve göstermeye çalışmaktır.

Hedef kitlemiz; gencinden yaşlısına yetişkin genel okuyucu ve ziyaretçilerdir.

Yayın çizgimiz; İlkeli, seviyeli, bilgilendirici, düşündürücü, fark yaratıcı olmak.

Konular; herkesin bir şekilde kendisini bulacağı çeşitlilikte olacak. Buna göre bazı konu başlıkları şöyle sıralanabilir: Bütün renkleriyle günlük hayat, tarih, toplum, halk kültürü, dil, din, sanat, edebiyat, el sanatları gibi gelenekselden moderne kültürel değerler, olaylar, eserlerin tanıtımı. Dün/bugün/yarın bütününde yahut parçalarına ait olarak Türkiye ve Türk dünyasının sosyo-kültürel, ekonomik, stratejik, çevreyle ilgili güncel konuları ve bir türlü güncelliği geçemeyen dosya konularını bulacaksınız burada. Bir başka grup yazılarımızı ise; evrensel değerler ve yasalar önünde kadını, erkeği, çocuğu ile insan hakları, hayvan hakları, bunların toplumlara ve inançlara izdüşümü oluşturacak.. Dengeli üretim ve tüketim ilişkisi; doğal çevrenin korunması; dünyada ekonomi, iş hayatı, uluslararası ilişkiler, İnsan ilişkileri vb. konular oluşturacak.

Haber seçkisi ile, yayın politikalarımıza uygun olarak seçilen haberler paylaşılacak.

Yazı türleri, kendi çektiğimiz resimlerle renklendirilen düz yazı/makale, şiir, kısa öykü/hikâye, deneme yazıları, her sayının vazgeçilmezleridir. Tabii ki İnteraktif okuyucu/ziyaretçi kazanmak için “mini anket” ve “okuyucudan” gibi köşelerimiz de var…

Yazılar genellikle kısa, yalın, bir solukta okunabilir yazılar olacak. Bununla birlikte; farklı boyutları olan uzun araştırma dosyaları, önemli konularımız da var elbette. Dünyanın bütün bu konularına, hallerine farklı eğitimlerden, sosyal yapılardan beslenen milli ve manevi bilinci yüksek kadınlar olarak bakışımız ve anlatımlarımız, farkımızı ortaya koyacak.

Yazarlarımız mı?.. Asıl renk armonisi onlar.. Her birimiz çok güçlü eğitimleri ve farklı meslekleri ama ortak değerleri olan; yüksek karakterli, bilgili, görgülü Türk(*) kadınlarıyız. Binlerce yıldan süzülerek gelen görgümüzü  nakledeceğiz geleceğe.

Yayın ilke ve esaslarımızı haiz okuyucu/ziyaretçilerimize dergimiz hep açık olacak.. Siz de özgün olaylar ve hikâyelerden hareketle yazılar yazabilir ve görüntüler gönderebilirsiniz. En zayıf yönümüz, gülmece.. Hem çizgi, hem yazı olarak gülmece, kara mizah.. bunun için öncelikle bu alanla ilgili ve yetenekli kadınları bekliyoruz…

Erkek dostlarımız!.. Siz de yukarıda belirtildiği gibi, konuk yazar-çizerimiz olabilir, eleştirilerinizle katkı verebilirsiniz. Milletimizin ve büyük Türk coğrafyasının bekası için, birbirimizden güç alarak basın-yayın alanında ortak üretimler yapabiliriz.

Kadın toplumun önemli yapı taşıysa; milli birlik ve beraberliğin önemine inanan biz milletçi, vatansever kadınlar daha güçlü, daha üretken olmalı; birbirimizden güç alarak, kendi toplumumuzu da insanlığı da güçlendirmeliyiz. Çünkü milliyetçi kadın toplumcudur, milletinin gününe de geleceğine de yön verebilecek donanımdadır ve paylaşımcıdır. Mensubu olduğu büyük ailesinin; Türk Milletinin, dünya milletler ailesinin çok güçlü bir üyesi olmasına, çağa damgasını vurmasına en yüksek katkıyı verebilir.
Asra mührünü vuran büyük önder Atatürk ne diyor, “Kadınlarımız için asıl mücadele alanı; asıl zafer kazanılması gereken alan, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmalarıdır”. İşte bu söz düsturumuzdur.

Geleceğe doğru bir derinlikle bakmayı, gösterebilmeyi ve paylaşımlarımızın geniş kitlelere ve gelecek nesillere ulaşmasını umuyor ve Yüce Yaradanın nasip etmesini diliyoruz.  Sevgilerimizle…

(*) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Cumhuriyeti kuran(içinde pek çok etnik yapıyı da barındıran)halka Türk milleti denir. Türk dünyası ve tarihi anlamı ve derinliği açısından ise Türk(Törük), uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya kadar binlerce yıllık töreye kaynaklık eden yaşanmışlıkların, görgünün, kederde ve kıvançta kader birliği etmiş olmanın adıdır. Medeniliğin yüksek derecesidir. Aman dileyene merhamettir. Adalettir. Baylık(zenginlik)tır.